ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ( อาคารกรมการแพทย์ DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข )

HOLISTIC THAI MASSAGE TRAINING CENTER














ติดต่อสอบถาม

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
530 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย9 (แยก18)
ถนนประชาชื่น ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.0-2911-0543, 0-2585-0995,
086-3109511
E-mail: info@thaimassagestudy.com


หลักสูตร
 • นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง
 • นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง ( พื้นฐานแก้อาการเบื้องต้น)
 • นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง
 • นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชั่วโมง
 • สปาทรีทเม้นท์ 60 ชั่วโมง
 • นวดหินร้อน
 • นวดกัวซา


 • หัวข้อการสอน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย / สปา
 • กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
 • หลักการนวดพื้นฐาน
 • จรรยาบรรณวิชาชีพ


 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • การสื่อสารเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
 • การสื่อสารในวิชาชีพ 50 ชั่วโมง


 • ราคาพิเศษ (หมู่คณะ) สำหรับสถาบันการศึกษา ในสาขาวิชาดังนี้ หรือ หน่วยงานราชการ และ เอกชน ต่างๆ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • การบริบาล
 • การโรงแรม และท่องเที่ยว
 • การพยาบาล
 • กายภาพบำบัด
 • บริษัท
 • อบต. / ชุมชน / หมู่บ้าน


 • นวดหินร้อน


  นวดกัวซา




  Copyright © 2010 by Choniwes Holistic Thai Massage Training Center. All rights reserved.