ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ( อาคารกรมการแพทย์ DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข )

HOLISTIC THAI MASSAGE TRAINING CENTER


ติดต่อสอบถาม

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
530 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย9 (แยก18)
ถนนประชาชื่น ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.0-2911-0543, 0-2585-0995,
086-3109511
E-mail: info@thaimassagestudy.com


ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอบรม ด้านการนวดแผนไทย และ สปา ครบวงจร เพื่อพัฒนา และยกระดับมาตราฐาน ฝีมือบุคลากร ที่ประกอบอาชีพการนวดแผนไทย หรือ เทอราปิส ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการนวดแผนไทย และสปา ที่เน้นด้านฝีมือ และคุณภาพ โดยทีมอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประกาศนียบัตรรับรอง

จุดเด่นของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
  • สอนโดยทีมอาจารย์แพทย์แผนไทย ที่มากด้วยประสบการณ์
  • เรียนกลุ่มย่อย ใกล้ชิดอาจารย์ มีหลักสอนที่จำง่าย ทำงานได้จริง
  • มีใบประกาศนียบัตรภาษาไทย - อังกฤษ รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข สามารถใช้ทำงานได้ทั้งใน และ ต่างประเทศ
  • มีหลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝีมือ โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง
  • สามารถกำหนด วัน - เวลา เรียนได้เอง
  • โอกาสในการทำงาน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ


  • Copyright © 2010 by Choniwes Holistic Thai Massage Training Center. All rights reserved.