ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ( อาคารกรมการแพทย์ DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข )

HOLISTIC THAI MASSAGE TRAINING CENTER


ติดต่อสอบถาม

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ชลนิเวศน์
530 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย9 (แยก18)
ถนนประชาชื่น ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร.0-2911-0543, 0-2585-0995,
086-3109511
E-mail: info@thaimassagestudy.com


  ความสำเร็จของเรา
 • ได้รับการอนุมัติเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกระทรวงแรงงาน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการ โดยกระทรวงแรงงาน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นศูนย์อบรมนวดแผนไทย ที่ได้รับเลือกเพื่อเผยแพร่สาระคดีการเรียน การสอนนวดแผนไทย ในสถานีโทรทัศน์ประเทศรัสเซีย
 • เป็นศูนย์อบรมนวดแผนไทย ที่ได้รับเลือกเพื่อเผยแพร่สาระคดีการเรียน การสอนนวดแผนไทย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
 • เป็นศูนย์อบรมนวดแผนไทย ที่ได้รับเลือกเพื่อเผยแพร่สาระคดีการเรียน การสอนนวดแผนไทย ในรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
 • เป็นศูนย์อบรมนวดแผนไทย ที่ได้รับเชิญร่วมงานอาชีพทางเลือก โอกาสของอาชีพนวดแผนไทย ที่จัดโดยของภาครัฐ และเอกชน ในฐานะที่เป็น ศูนย์อบรมนวดแผนไทย ที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง โดยหน่วยงานภาครัฐ

ทำไมต้องเลือกเรา
 • หากท่านต้องการมีวิชาชีพด้านการนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐาน
 • หากท่านต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • หากท่านต้องการฝึกทักษะด้านภาษา
 • หากท่านต้องการไปทำงานในต่างประเทศ
 • หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพเทอราปิส
 • หลักสูตรเราเหมาะกับใคร
 • นิสิต นักศึกษาที่ประสงค์จะประกอบอาชีพนวดไทยเป็นอาชีพเสริมระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ
 • พนักงานนวด / เทอราปิส ที่ประสงค์ยกระดับมาตรฐานฝีมือโดยมีประกาศนียบัตรรับรอง
 • ผู้ที่สนใจเปิดกิจการ สปา หรือ ร้านนวดแผนไทย
 • ผู้ที่แสวงหาโอกาสทำงานในสปาชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ
 • โอกาสในการทำงาน
  การทำงานในประเทศ (โรงแรม, สปา, โรงพยาบาล, ร้านนวดแผนไทย)
 • ตำแหน่ง พนักงานเทอราปิส, พนักงานนวดแผนไทย, หัตถเวช

  การทำงานต่างประเทศ (โรงแรม, สปา, โรงพยาบาล, ร้านนวดแผนไทย)
 • ตำแหน่ง พนักงานเทอราปิส


 • Copyright © 2010 by Choniwes Holistic Thai Massage Training Center. All rights reserved.